Bảo Vệ Quyền Riêng Tư

Trong quy định về bảo vệ quyền riêng tư khách hàng chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về cách công ty xử lý dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng sau khi chúng tôi thu thập khi quý khách truy cập trang web của công ty để sử dụng dịch vụ taxi nội bài.

Cam kết bảo vệ quyền riêng tư

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân như địa chỉ email, số điện thoại, và các thông tin khác mà quý khách cung cấp cho mục đích đón và tiễn khách theo yêu cầu của quý khách. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách đồng ý để chúng tôi sử dụng và lưu trữ thông tin để thực hiện việc điều xe, giải quyết vấn đề, chăm sóc khách hàng và cập nhật thông tin dịch vụ của chúng tôi đến quý khách.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty hoặc cá nhân khác trong những trường hợp sau đây:

  1. Đồng ý của Quý khách: Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin khi có sự đồng ý của quý khách.
  2. Cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin khi cần thiết để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ theo yêu cầu của quý khách.
  3. Công Ty Đối Tác:  Trong một số sự kiện chiến dịch khuyến mại, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các công ty hoạt động thay mặt cho chúng tôi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho quý khách. Tuy nhiên, chúng tôi đảm bảo rằng họ chỉ sử dụng thông tin cần thiết để hỗ trợ chúng tôi và không sử dụng quá phạm vi được quy định.
  4. Tuân Thủ Pháp Luật: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin khi chúng tôi tuân theo các trật tự, lệnh tòa án, hoặc thủ tục pháp lý.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi chú trọng đặc biệt vào việc bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách. Để đảm bảo an toàn và bảo mật, chúng tôi triển khai các biện pháp an ninh thích hợp như xem xét nội bộ các thực tiễn liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, và xử lý dữ liệu. Ngoài ra, chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý và mã hoá để ngăn chặn truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách.

Thay đổi trong quy định bảo vệ quyền riêng tư:

Chúng tôi có thể điều chỉnh quy định bảo vệ quyền riêng tư này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được thông báo đến quý khách thông qua các thông báo được đăng trên trang web, fan page, và ứng dụng di động của chúng tôi. Bằng cách thông báo trực tiếp như vậy, chúng tôi mong muốn quý khách sẽ hiểu rõ về những điều chỉnh và chấp nhận nó như là phần quan trọng của việc sử dụng dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Quý khách đồng ý rằng sự tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có sự điều chỉnh là tương đương với việc chấp nhận những thay đổi đó.

Liên Hệ và Góp Ý:

Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi góp ý và câu hỏi từ phía quý khách về quyền riêng tư. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email info@taxinoibai.net.vn để chia sẻ ý kiến, đóng góp, hoặc đưa ra bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật và quyền riêng tư của chúng tôi.