Điều Khoản Pháp Lý

Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ Taxi Nội Bài

Nội dung của Bản điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ Taxi Nội Bài dưới đây tạo thành một Hợp đồng sử dụng dịch vụ ràng buộc pháp lý giữa công ty và khách hàng. Khi Khách hàng sử dụng dịch vụ trên trang web https://taxinoibai.net.vn, đồng nghĩa với việc Khách hàng chấp nhận các điều khoản và điều kiện dưới đây và cam kết tuân thủ theo chúng. Khách hàng có trách nhiệm đọc kỹ và xác nhận nội dung của Bản điều khoản và điều kiện này. Trong trường hợp Khách hàng không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, Khách hàng nên ngừng sử dụng dịch vụ trên website của công ty.

Điều 1. Mô tả dịch vụ

Trang web taxinoibai.net.vn là một ứng dụng web app giúp đặt, quản lý và điều phối xe trên nền tảng web. Người sử dụng có thể đặt trước dịch vụ vận tải thông qua form đặt xe trên trang web. Dịch vụ cho phép khách hàng kết nối với nhà cung cấp dịch vụ vận tải khi khách hàng thực hiện giao dịch bằng cách sử dụng web đặt xe thông qua thiết bị di động và máy tính.

Điều 2. Điều kiện sử dụng

Chúng tôi có quyền điều chỉnh và cập nhật Bản điều khoản và điều kiện sử dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật trên trang web Nội Bài 247. Khách hàng cần thường xuyên kiểm tra các thay đổi này, và việc tiếp tục sử dụng website này đồng nghĩa với việc đồng ý với các nội dung đã được điều chỉnh.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, Khách hàng đảm bảo có quyền hợp pháp để chấp thuận và đồng ý với các Điều kiện và điều khoản sử dụng, đồng thời bảo đảm rằng Khách hàng có đủ quyền, thẩm quyền và khả năng để sử dụng Dịch vụ và tuân thủ các Điều kiện và điều khoản sử dụng và tham gia vào một thỏa thuận hợp đồng.

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của Khách hàng

 1. Đọc, hiểu và tuân thủ các thủ tục, quy định và Bản điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng dịch vụ.
 2. Sử dụng thông tin dịch vụ đúng mục đích.
 3. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin khi đăng ký và trong quá trình sử dụng dịch vụ theo yêu cầu của Công ty.
 4. Tuân thủ quy định pháp luật và quy định của Công ty liên quan đến đăng ký và sử dụng dịch vụ.
 5. Không sử dụng ứng dụng hoặc phần mềm để gây trở ngại hoặc làm rối loạn hoạt động của dịch vụ.
 6. Không sao chép, phân phối phần mềm hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty.
 7. Giữ an toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản hoặc phương thức nhận dạng khác mà Công ty cung cấp.
 8. Thanh toán đầy đủ cước phí cho dịch vụ sau mỗi chuyến đi.
 9. Hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết theo yêu cầu của Công ty và theo quy định của pháp luật.
 10. Gửi yêu cầu hỗ trợ hoặc khiếu nại trong quá trình sử dụng Dịch vụ cho Công ty thông qua các phương thức hỗ trợ được cung cấp như gọi điện thoại đến Tổng đài hỗ trợ dịch vụ khách hàng hoặc các phương thức khác theo quy định của Công ty.
 11. Cập nhật và theo dõi thông tin, thông báo, quy định và hướng dẫn về sử dụng Dịch vụ của Công ty theo các phương thức như cập nhật trên website, tài liệu hướng dẫn của Công ty, thông báo qua email, tin nhắn SMS, và các phương thức khác theo quy định của Công ty.
 12. Chấp nhận và tuân thủ theo quy định của Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

Điều 4. Quyền và Trách Nhiệm của Chúng Tôi – Bổ Sung và Mở Rộng

Công ty cam kết và mở rộng thêm về quyền và trách nhiệm, tạo nên một cơ sở vững chắc cho mối quan hệ giữa Công ty và Khách hàng.

 1. Chính Sách Sở Hữu Tài Sản Trí Tuệ: Công ty không chỉ sở hữu quyền liên quan đến Phần mềm và/hoặc Ứng dụng mà còn đặt ra các chính sách về sở hữu tài sản trí tuệ, bảo vệ đầy đủ quyền lợi của Công ty trong quá trình cung cấp dịch vụ.
 2. Tuân Thủ Pháp Luật và Thỏa Thuận Dịch Vụ: Chúng tôi cam kết tuân thủ mọi quy định của pháp luật liên quan đến việc cung ứng dịch vụ và đảm bảo rằng tất cả các dịch vụ đều tuân thủ theo thỏa thuận giữa Công ty và Khách hàng.
 3. Cung Cấp Dịch Vụ Chính Xác và Đầy Đủ: Công ty cam kết cung cấp dịch vụ chính xác và đầy đủ cho Khách hàng theo những điều đã thỏa thuận, đồng thời không ngừng nỗ lực cải thiện và phát triển chất lượng dịch vụ.
 4. Hỗ Trợ Khách Hàng và Tài Liệu Hướng Dẫn: Chúng tôi không chỉ giải đáp thắc mắc và khiếu nại của Khách hàng mà còn cung cấp tài liệu hướng dẫn chi tiết và hỗ trợ kịp thời để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất.
 5. Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng: Chúng tôi cam kết bảo mật mọi thông tin của Khách hàng và chỉ thực hiện việc cung cấp thông tin khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.
 6. Ngừng Cung Cấp Dịch Vụ và Khóa Tài Khoản: Công ty có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ trong những trường hợp như nâng cấp hệ thống, vi phạm điều khoản sử dụng, giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật, hoặc theo yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 7. Thay Đổi Thông Tin và Chức Năng Dịch Vụ: Công ty sẽ thông báo trước khi thay đổi tài liệu liên quan đến dịch vụ, trừ những thay đổi cần thiết do bảo trì, nâng cấp, hoặc phát triển dịch vụ.
 8. Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân: Khi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng, chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định pháp luật và chỉ sử dụng thông tin với mục đích xác định và có sự đồng thuận của Khách hàng.

Điều 5. Rủi Ro và Miễn Trừ Trách Nhiệm – Mở Rộng Thêm

Chúng tôi không chỉ cam kết cung cấp Dịch vụ tốt nhất mà còn bổ sung thêm về các rủi ro có thể xảy ra và miễn trừ trách nhiệm trong những tình huống không kiểm soát được:

 1. Lỗi Hệ Thống và Thiệt Hại Kỹ Thuật:Công ty cam kết đầu tư mạnh mẽ vào việc giảm thiểu rủi ro kỹ thuật và đảm bảo hệ thống phần cứng và phần mềm hoạt động đúng chức năng. Tuy nhiên, không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do lũ lụt, hỏa hoạn, thiên tai, chập điện, hư hỏng tự nhiên, và các yếu tố bất khả kháng khác.
 2. Ngưng Trệ Hoạt Động và Nguy Cơ Mạng:Trong trường hợp ngưng trệ hoạt động do lỗi đường truyền Internet, mạng điện thoại di động, hoặc các sự cố kỹ thuật, chúng tôi sẽ nỗ lực giải quyết tình huống nhanh chóng. Tuy nhiên, Công ty không chịu trách nhiệm về thiệt hại có thể phát sinh do những sự cố ngoài tầm kiểm soát.
 3. Bảo Mật và Rủi Ro Virus:Chúng tôi cam kết duy trì mức độ bảo mật cao nhất để ngăn chặn virus và tấn công mạng. Tuy nhiên, trong trường hợp bị nhiễm virus hoặc tấn công từ bên ngoài, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại hoặc ngưng trệ giao dịch của Khách hàng.
 4. Rủi Ro Nhận Dạng và Giao Dịch:Công ty sẽ tích cực ngăn chặn việc nhầm lẫn và lạm dụng thông tin nhận dạng của Khách hàng bởi bên thứ ba không hợp pháp. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm và không thể thu hồi các lệnh giao dịch đã được gửi đi.
 5. Trách Nhiệm Của Khách Hàng:Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng. Bằng cách này, Khách hàng hoàn toàn miễn trừ Công ty khỏi mọi trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, nguyên nhân khởi tố hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ.

Điều 6. Luật Áp Dụng và Giải Quyết Tranh Chấp

Cung cấp một khung pháp luật rõ ràng và định hình quy trình giải quyết tranh chấp một cách công bằng:

 1. Luật Áp Dụng:Điều kiện, điều khoản Dịch Vụ này chủ yếu tuân theo pháp luật Việt Nam, tạo nên một cơ sở pháp lý ổn định và phù hợp với môi trường kinh doanh địa phương.
 2. Giải Quyết Tranh Chấp:Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, chúng tôi khuyến khích hai bên chủ động thương lượng và hòa giải trước khi đưa vụ án ra tòa án. Nếu không giải quyết được, tranh chấp sẽ được chuyển đến Tòa án có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Điều 7. Điều Khoản Cuối Cùng

Các quy định chưa được xác định tại Điều kiện, điều khoản này sẽ tuân theo quy định của pháp luật và các cam kết khác giữa các bên:

 • Chúng tôi cam kết tuân thủ mọi quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Khách hàng, thông qua việc đăng ký và sử dụng dịch vụ, được coi là đã đọc, hiểu, nhất trí và cam kết thực hiện đúng các quy định tại Điều kiện, điều khoản này.

Điều kiện, điều khoản này có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng thực hiện đăng ký và sử dụng dịch vụ ứng dụng/phần mềm của Công ty